3 دیدگاه ها

به لطف الهی با افزایش مشتریان سامانه ردیابی اورنگ جهت ارتقا سرعت و بهینه شدن استفاده از سامانه، سرورهای قدرتمند جدیدی را خریداری نمودیم و در یکی از دیتا سنتر های قدرتمند داخلی مستقر کردیم.

امید است این تغییر رضایت مندی شما مشتریان گرامی را  به همراه داشته باشد.نویسنده: administrator

0 دیدگاه ها
دیگر نگران از دست رفتن اطلاعات مکانی و امنیت اطلاعات در سامانه ردیابی اورنگ نباشید.
شرکت اورنگ با تلاش های نیروی فنی متخصص خود نایل به دریافت گواهینامه امنیتی برنامه های کاربردی تحت وب گردید.
بدینوسیله در حال حاضر تنها دارنده گواهینامه امنیتی سامانه ردیابی در کشور اورنگ می باشد.نویسنده: administrator